Op maat gemaakte FileMaker Pro-apps

In FileMaker Pro zijn app op maat, oplossing, database en bestand allemaal termen voor wat FileMaker Pro maakt.

Een app op maat is een bestand of reeks bestanden met een database tabellen, lay-outs, scripts en relaties, alsook de bijbehorende gegevens die u invoert en waarmee u werkt. Een app op maat bevat ook informatie over velden en de definities ervan, berekeningen, wachtwoorden en toegangsprivileges. Elke app op maat lost één of meerdere specifieke problemen op, zoals het bijhouden van klanten of facturen.

Om te zien hoe deze concepten samenwerken in een op maat gemaakte FileMaker Pro-app, raadpleegt u deze pagina (Engelstalig).

Wat zijn tabellen?

Tabellen bevatten alle records, velden en gegevens in een bestand. Het bestand Contactpersonen bevat bijvoorbeeld informatie over uw vrienden of klanten. Een bestand kan ook uit meerdere tabellen bestaan die samen alle gegevens bevatten over een bepaald onderwerp of gerelateerde onderwerpen (een relationele database). Raadpleeg Databasetabellen definiëren.

Wat zijn records?

Als u gegevens in een bestand wilt invoeren, maakt u een nieuwe record en voert u vervolgens gegevens in de velden van die record in. Nadat u records in een bestand maakt, kunt u ermee werken op verschillende manieren: u kunt niet alleen records bewerken of sorteren maar u kunt ook een groep records zoeken die een bepaalde waarde bevatten. Raadpleeg Records toevoegen, dupliceren en verwijderen.

Wat zijn velden?

Velden worden gebruikt voor de opslag, berekening en weergave van de gegevens die u in een record hebt ingevoerd. De informatie die u in een veld invoert, door deze te typen, te plakken of vanuit een andere toepassing te importeren, wordt de waarde genoemd. De waarden van velden in een FileMaker Pro-bestand kunnen de volgende typen zijn: tekst, getallen, datums, tijden, tijdstempels, afbeeldingen, geluiden, films of andere bestanden, berekende waarden en resuméwaarden. Elk gegeven in een record zoals een naam, adres of telefoonnummer wordt opgeslagen in een veld. Raadpleeg Velden definiëren en wijzigen.

Wat zijn lay-outs?

FileMaker Pro-lay-outs zijn gebieden waarin de gegevens (de tekst die in velden is ingevoerd) worden weergegeven die in een bestand zijn opgeslagen. Met lay-outs bepaalt u hoe gegevens worden geordend voor het weergeven, afdrukken, rapporteren, zoeken en invoeren van gegevens. Met lay-outs slaat u geen gegevens op: u bepaalt alleen de weergave van de gegevens.

Wanneer u het ontwerp van een lay-out wijzigt, is dit niet van invloed op de gegevens of andere lay-outs in het bestand. Wanneer u echter gegevens in een veld in een lay-out wijzigt, verschijnt de wijziging in elke lay-out waarin dat veld wordt weergegeven. U kunt een lay-out zo instellen dat één record wordt weergegeven en afgedrukt of alle records die op één pagina passen.

In één bestand kunt u verschillende lay-outs ontwerpen waarmee u gegevens kunt invoeren, resumérapporten kunt maken, adresetiketten kunt afdrukken en de app op maat op het web kunt publiceren. Mits er voldoende schijfruimte aanwezig is en de maximale bestandsgrootte niet wordt overschreden, kunt u voor elk bestand een onbeperkt aantal lay-outs maken. Raadpleeg Lay-outs en rapporten maken en beheren.

In een lay-out kunt u:

 • kiezen welke velden worden weergegeven
 • velden rangschikken en opmaken
 • veldlabels toevoegen of wijzigen
 • rapporten maken om gegevens te groeperen of te resumeren
 • opgeven hoe records worden afgedrukt
 • afbeeldingen en tekst toevoegen om nadruk toe te voegen en het geheel interessanter te maken.

Wat zijn relaties?

Via relaties kunt u in één tabel gegevens uit andere tabellen zien en ermee werken. U kunt:

 • een relatie tussen twee tabellen definiëren waardoor alle gegevens altijd slechts in één tabel tegelijk voorkomen. U kunt deze gegevens echter vanuit elke gerelateerde tabel opvragen en erin weergeven

  Wanneer u de gerelateerde gegevens op een plaats wijzigt, wordt de wijziging automatisch doorgevoerd naar alle plaatsen zodat uw gegevens altijd up-to-date zijn. Dankzij deze relaties kunt u werken met de meest actuele gegevens, gegevens efficiënt en flexibel voorstellen en beheren en schijfruimte besparen. Raadpleeg Werken met gerelateerde tabellen.

 • een opzoekdefinitie opgeven om gegevens uit een gerelateerde tabel op te halen en deze naar de huidige tabel te kopiëren, waardoor de gegevens op twee plaatsen zijn opgeslagen

  De opgezochte gegevens zijn actueel op het ogenblik dat u ze kopieert maar na het kopiëren zijn het statische gegevens, tenzij ze opnieuw worden opgezocht. Raadpleeg Opzoekdefinities definiëren en bijwerken.