Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering
 

Funktioner för textformatering

Du kan använda funktionerna för textformatering när du vill ändra färg, storlek, typsnitt och stil för den angivna texten. Du kan t.ex. använda funktionen TextFont om du vill ändra typsnittet för den angivna texten från Arial till Courier. Du kan använda de här funktionerna för att ändra utseende på texten i dina layouter.

Textutformningsfunktioner använder följande parametrar:

Fält av typen Text.

Textkonstanter (inom citattecken).

Uttryck som ger textresultat.

Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.

 

Denna funktion

... ger följande resultat

RGB

Returnerar ett heltal från 0 till 16777215 som fås genom att kombinera färgvärden för röd, grön och blå.

TextColor

Ändrar färgen för text till den färg som anges av funktionen RGB.

TextColorRemove

Tar bort alla teckenfärger i angiven text, eller tar bort teckenfärgen som anges av funktionen RGB.

TextFont

Byter textens teckensnitt till angivet teckensnitt.

TextFontRemove

Tar bort ett specifikt eller alla teckensnitt från angiven text.

TextFormatRemove

Tar bort all textformatering från angiven text med en enda åtgärd.

TextSize

Ändrar storleken på angiven text till den angivna teckenstorleken.

TextSizeRemove

Tar bort alla teckenstorlekar eller en specifierad.

TextStyleAdd

Lägger till stilarna som anges av stilar till text i en enda åtgärd.

TextStyleRemove

Tar bort stilarna som anges av stilar från text i en enda åtgärd.

Relaterade avsnitt 

Om formler

Om funktioner