Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > RGB
 

RGB

Returnerar ett heltal från 0 till 16777215 som fås genom att kombinera färgvärden för röd, grön och blå.

Format 

RGB (röd ; grön ; blå)

Parametrar 

röd – ett numeriskt uttryck eller numeriskt fält som innehåller ett värde mellan 0 och 255.

grön – ett numeriskt uttryck eller numeriskt fält som innehåller ett värde mellan 0 och 255.

blå – ett numeriskt uttryck eller numeriskt fält som innehåller ett värde mellan 0 och 255.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Tal som returneras av den här funktionen kan överföras som en färgparameter till funktionerna TextColor eller TaBortTextfärg. Funktionen RGB beräknar resultatet med hjälp av följande formel:

röd * 2562 + grön * 256 + blå

där 2562 = 65536

 

Tips  Du kan fastställa RBG-värdet för en färg genom att i Layoutläge klicka på Fyllningspaletten i formateringslisten och välja Annan färg. Värdena visas för var och en av grundfärgerna. I macOS väljer du fliken Färgreglage. Välj Skjutreglage för RGB i listan.

Exempel 1 

RGB (255 ; 0 ; 0) returnerar 16711680, vilket motsvarar rött.

RGB (0 ; 255 ; 0) returnerar 65280, vilket motsvarar grönt.

RGB (0 ; 0 ; 255) returnerar 255, vilket motsvarar blått.

RGB (0 ; 0 ; 0) returnerar 0, vilket motsvarar svart.

RGB (255 ; 255 ; 255) returnerar 16777215, vilket motsvarar vitt.

Exempel 2 

När du använder textfälten Förnamn och Efternamn i en tabell anger du följande automatiskt inmatade beräkning för ett tredje fält med namnet FullName som visar Förnamn i orange och Efternamn i lila:

TextColor (Förnamn ; RGB (255 ; 165 ; 0)) &" "& TextColor (Efternamn ; RGB (160 ; 32 ; 240))

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler