Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextFormatRemove
 

TextFormatRemove

Tar bort all textformatering från angiven text med en enda åtgärd.

Format 

TextFormatRemove (text)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Använd den här funktionen för att ta bort alla typsnitt, stilar, teckenstorlekar och teckenfärger från den angivna texten.

Exempel 1 

TextFormatRemove ("Rutig") returnerar ordet Rutig utan någon tillämpad textformatering.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Utforma text