Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextSize
 

TextSize

Ändrar storleken på angiven text till den angivna teckenstorleken.

Format 

TextSize (text ; teckenstorlek)

Parametrar 

text – ett textuttryck eller text- eller sifferfält

teckenstorlek – en teckenstorlek uttryckt som ett heltal.

Returnerad datatyp 

text, antal

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Teckenstorleken uttrycks i punkter (72 punkter per tum). Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text eller siffror.

Exempel 1 

TextSize ("Rutig" ; 18) returnerar ordet Rutig i storleken 18 punkter.

TextSize ("Rutig" ; 24) returnerar ordet Rutig i storleken 24 punkter.

Exempel 2 

TextSize (TextFont (TextColor (MinTabell::MinText; RGB(0 ; 125 ; 125)); "Courier") ; 12) returnerar texten i MinTabell::MinText formaterad som 12-punkters grön text i typsnittet Courier.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler