Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextStyleRemove
 

TextStyleRemove

Tar bort stilarna som anges av stilar från text i en enda åtgärd.

Format 

TextStyleRemove(text;stilar)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

stilar – en namngiven stil från listan över tillgängliga stilar.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Du kan ta bort flera stilar genom att använda operatorn + mellan stilnamnen. Negativa värden är inte giltiga. Stilen Plain kan inte användas för den här funktionen. Plain ignoreras om den blandas med andra stilar. Namnen på stilarna skiljer inte mellan versaler och gemener och de innehåller inga blanksteg.

För att det ska gå lättare att ta bort alla stilar kan du också använda den extra stilen AllStyles. Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text.

Följande stilar är tillgängliga:

Bold

Italic

Underline

HighlightYellow

Condense

Extend

Strikethrough

SmallCaps

Superscript

Subscript

Uppercase

Lowercase

Titlecase

WordUnderline

DoubleUnderline

AllStyles (alla tillgängliga stilar)

Exempel 1 

TextStyleRemove("Rutig";Italic) returnerar ordet Rutig utan kursiv stil.

Exempel 2 

TextStyleRemove(Förnamn;Bold + Underline) returnerar Sofie utan fet och understruken stil om fältet Förnamn innehåller Sofie.

TextStyleRemove (Förnamn ; AllStyles) returnerar Sofie utan några stilar.

Exempel 3 

TextStyleRemove(MinTabell::MinText;HighlightYellow) returnerar texten i MinTabell::MinText med HighlightYellow borttagen.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler