Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextColor
 

TextColor

Ändrar färgen för text till den färg som anges av funktionen RGB.

Format 

TextColor (text ; RGB (röd ; grön ; blå))

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

RGB (röd ; grön ; blå) - alla heltal från 0 till 16777215 uppnås genom att du kombinerar värdena för röd, grön och blå (som vart och ett ligger mellan 0 och 255) för att representera en färg

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Använd den här funktionen när du vill ändra färg på text.

Kommentarer 

Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text.

Du kan fastställa RBG-värdet för en färg genom att i Layoutläge klicka på Fyllningspaletten i formateringslisten och välja Annan färg. Värdena visas för var och en av grundfärgerna. I macOS väljer du fliken Färgreglage. Välj Skjutreglage för RGB i listan.

Den här funktionen stöds inte i FileMaker WebDirect.

Exempel 1 

TextColor ("Rutig" ; RGB (255 ; 0 ; 0)) returnerar ordet Rutig i rött.

TextColor ("Rutig" ; RGB (0 ; 255 ; 0)) returnerar ordet Rutig i grönt.

TextColor ("Rutig" ; RGB (0 ; 0 ; 255)) returnerar ordet Rutig i blått.

TextColor ("Rutig" ; RGB (0 ; 0 ; 0)) returnerar ordet Rutig i svart.

Exempel 2 

TextSize (TextFont (TextColor (MinTabell::MinText; RGB(0 ; 125 ; 125)); "Courier") ; 12) returnerar texten i MinTabell::MinText formaterad som 12pt. grön text i typsnittet Courier.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler