Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextFontRemove
 

TextFontRemove

Tar bort ett specifikt eller alla teckensnitt från angiven text.

Format 

TextFontRemove (text {;teckensnitt})

Parametrar 

text – ett textuttryck eller ett textfält.

teckensnitt – ett teckensnittsnamn uttryckt i text.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Använd den här funktionen när du vill återställa text till standard för fältet. Om du inte anger något typsnitt visas all text i det standardtypsnitt som angavs i layoutläget för fältet. När teckensnittet anges av funktionen fontToRemove tas endast det angivna teckensnittet bort från varje del av texten som visas i detta teckensnitt och dessa textdelar visas sedan i fältets standardteckensnitt.

Typsnittsnamnen måste vara rättstavade. Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text.

Exempel 1 

TextFontRemove ("Arial text och Courier text") returnerar Arial text och Courier text som visas i fältets standardtypsnitt.

Exempel 2 

TextFontRemove ("Arial Text och Courier Text" ; "Arial") returnerar Arial Text och Courier Text där typsnittet Arial tas bort från orden Arial Text.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Utforma text