Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextStyleAdd
 

TextStyleAdd

Lägger till stilarna som anges av stilar till text i en enda åtgärd.

Format 

TextStyleAdd (text ; stilar)

Parametrar 

text - ett textuttryck eller textfält.

stilar – en av de namngivna stilar som du hittar nedan under Beskrivning.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Du kan lägga till flera stilar genom att använda operatorn + mellan stilnamnen. Negativa värden är inte giltiga. Om den enda angivna stilen är Plain tas alla stilar bort. Plain ignoreras om den blandas med andra stilar. Namnen på stilarna skiljer inte mellan versaler och gemener och de innehåller inga blanksteg.

Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text.

Följande stilar är tillgängliga:

Plain

Bold

Italic

Underline

HighlightYellow

Condense

Extend

Strikethrough

SmallCaps

Superscript

Subscript

Uppercase

Lowercase

Titlecase

WordUnderline

DoubleUnderline

AllStyles (alla tillgängliga stilar)

Kommentarer 

Om du vill formatera eller ändra textens skiftläge använder du funktionen för Lower, Upper eller Proper (se Textfunktioner).

Exempel 1 

TextStyleAdd ("Rutig" ; Italic) returnerar ordet Rutig i kursiv stil.

TextStyleAdd (Förnamn ; Bold+Underline) returnerar Sofie i fet, understruken stil om fältet Förnamn innehåller Sofie.

Exempel 2 

Följande beräkning tar bort alla stilar från texten och gör sedan hela frasen kursiv.

TextStyleAdd (TextStyleAdd (Förnamn ; Plain) ; Italic)

Exempel 3 

Följande beräkning skapar två beskrivningar av stilar och sammanfogar sedan två fraser med de stilarna. Genom att använda funktionen Let kan du på ett effektivt sätt undvika att skapa en lång och komplicerad TextStyleAdd-sats.

Let ([
   TitleStyle = Smallcaps + Titlecase ;
   BodyStyle = Plain
] ;
TextStyleAdd (titleField ; titleStyle) & "¶¶" & TextStyleAdd (bodyField ; BodyStyle))

Exempel 4 

I följande exempel visas hur du hittar alla förekomster av flera ord och ändrar deras stil. Använd funktionen Substitute kombinerat med funktionen TextStyleAdd.

Substitute (ArticleBody ;
[ "Fras1" ; TextStyleAdd ("Fras 1" ; Italic) ] ;
[ "Fras 2" ; TextStyleAdd ("Fras 2" ; Bold) ])

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler