Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextFont
 

TextFont

Byter textens teckensnitt till angivet teckensnitt.

Format 

TextFont (text ; typsnitt)

Parametrar 

text – ett textuttryck eller ett textfält.

typsnitt – ett typsnittsnamn uttryckt i text.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 7.0

Beskrivning 

Typsnittsnamnen måste vara rättstavade. Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text.

Exempel 1 

TextFont ("Rutig" ; "Courier") returnerar ordet Rutig i typsnittet Courier.

TextFont ("Rutig" ; "Arial") returnerar ordet Rutig i typsnittet Arial.

Exempel 2 

TextSize (TextFont (TextColor (MinTabell::MinText; RGB(0 ; 125 ; 125)); "Courier") ; 12) returnerar texten i MinTabell::MinText formaterad som 12pt. grön text i typsnittet Courier.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler