Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextSizeRemove
 

TextSizeRemove

Tar bort alla teckenstorlekar eller en specificerad.

Format 

TextSizeRemove (text {; storlek })

Parametrar 

text – ett textuttryck eller ett textfält.

storlek – en teckenstorlek uttryckt som ett heltal.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Använd den här funktionen när du vill återställa text till standardstorleken för typsnittet i fältet. Om du inte anger någon storlek visas all text i den standardteckenstorlek som angavs i layoutläget för fältet. När teckenstorleken anges av storlek tas endast den angivna teckenstorleken bort från varje del av texten som visas i den storleken och dessa textdelar visas sedan i fältets standardteckenstorlek.

Teckenstorleken uttrycks i punkter (72 punkter per tum). Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text.

Exempel 1 

TextSizeRemove ("10 punkts text och 18 punkts text") returnerar 10 punkts text och 18 punkts text som visas i fältets standardteckenstorlek.

Exempel 2 

TextSizeRemove ("10 punkts text och 18 punkts text" ; 18) returnerar 10 punkts text och 18 punkts text där teckenstorleken 18 punkter tas bort från orden 18 punkts text.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Utforma text