Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextColorRemove
 

TextColorRemove

Tar bort alla teckenfärger i angiven text, eller tar bort teckenfärgen som anges av funktionen RGB.

Format 

TextColorRemove (text {;RGB (röd ; grön ; blå)})

Parametrar 

text – ett textuttryck eller ett textfält.

RGB (röd ; grön ; blå) - alla heltal från 0 till 16777215 uppnås genom att du kombinerar värdena för röd, grön och blå (som vart och ett ligger mellan 0 och 255) för att representera en färg.

Parametrar inom klamrar {} är valfria.

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

Använd den här funktionen när du vill återställa text till standardfärgen för typsnittet i fältet. Om du inte använder funktionen RGB för att ange en färg, visas all text i den standardteckenfärg som angavs i layoutläget för fältet. När teckenfärgen anges av funktionen RGB tas endast den angivna teckenfärgen bort från varje del av texten som visas i den färgen och dessa textdelar visas sedan i fältets standardteckenfärg.

Kommentarer 

Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text.

Exempel 1 

TextColorRemove ("Röd text och Grön text") returnerar Röd text och Grön text som visas i fältets standardteckenfärg.

Exempel 2 

TextColorRemove ("Röd text och Grön text" ; RGB (255 ; 0 ; 0)) returnerar Röd text och Grön text, där endast den klara röda teckenfärgen tas bort från orden Röd text.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Utforma text