Sökvägar i script på serversidan

Vid körning av script på FileMaker Server och FileMaker Cloud:

Alla angivna filer måste finnas i dokument-mappen, i den tillfälliga mappen eller i en underordnad mapp till någon av dessa mappar. Get-funktioner som returnerar information om andra mappar stöds inte.

Exempelvis är all följande sökvägar giltiga för file.csv:

<Dokument>/file.csv

<Tillfällig sökväg>/file.csv

<Dokument>/Mapp1/file.csv

<Tillfällig sökväg>/Mapp1/Mapp2/Mapp3/Mapp4/file.csv

Alla ofullständiga sökvägar till filen (till exempel på en Mac, en annan sökväg än /Macintosh HD/Library/FileMaker Server/Data/Documents/<0 eller fler kataloger>/<filnamn> ) bedöms vara relativa till den tillfälliga sökvägen.

En sökväg som innehåller ".." är ogiltig.

Relaterade avsnitt 

Scriptsteget Exportera poster

Scriptsteget Importera poster

Funktionen Get ( Dokumentsökväg )

Funktionen Get ( TemporärSökväg )

Om att köra scripts på FileMaker Server och FileMaker Cloud