Spara, importera och exportera data > Skicka e-postmeddelanden med utgångspunkt i postinformation > Ange eller redigera SMTP-alternativ
 

Ange eller redigera SMTP-alternativ

Om du vill skicka e-post via SMTP måste du först ange information om avsändaren och SMTP-servern i dialogrutan SMTP-alternativ. FileMaker Pro Advanced använder den här informationen när du skickar e-post via SMTP. Du behöver inte ange den varje gång du skickar e-post.

Så här anger du eller redigerar SMTP-alternativ:

1. Visa dialogrutan Skicka e-post på något av följande sätt:

Välj Arkiv-menyn > Skicka > e-post.

Information om hur du skapar ett script som skickar e-post finns i scriptsteget Skicka e-post.

2. I dialogrutan Skicka e-post:

om du anger SMTP-alternativ för första gången, väljer du för Skicka via SMTP-server

om du redigerar SMTP-alternativ (och SMTP Server har markerats), klickar du på Ange

3. I dialogrutan för SMTP-alternativ anger du användar- och serverinformation.

 

Vid ...

Gör så här

Namn

Ange namn på e-postavsändaren (t.ex. ditt namn). Detta namn visas i fältet Från på dina utgående meddelanden.

E-postadress

Ange från vilken e-postadress det utgående e-postmeddelandet kommer att skickas (t.ex. Mig@MittBolag.com).

Svara-till adress

Ange till vilken e-postadress inkommande svar ska skickas. Detta kan vara en annan adress än den utgående (t.ex. Dig@MittBolag.com). Om du inte anger en svarsadress kommer svar att skickas till den utgående adressen.

SMTP-server för utgående e-post

Ange namnet på SMTP-servern från vilken e-post kommer att skickas.

Port

Behåll standardinställningen 25 eller ange ett annat nummer (t.ex. X.400) om du vill ange vilket portnummer som den ska ansluta till på SMTP-servern.

Anslutningskryptering

Välj Ingen om du inte behöver någon säker anslutning, välj SSL (Secure Sockets Layer) om e-postprogrammet kräver en säker anslutning, eller välj TLS (Transport Layer Security) om du vill tillåta både säkra och icke-säkra anslutningar över samma port (den faktiska anslutningskrypteringen beror på SMTP-serverns konfiguration).

Autentisering

Behåll standardinställningen Ingen (för att inte kräva någon inloggningsverifiering på SMTP-servern) eller välj Okrypterat lösenord (om du inte behöver lösenordskryptering) eller Cram-MD5 (för lösenordskryptering).

Användarnamn

(Tillgängligt om du väljer Okrypterat lösenord eller Cram-MD5-verifiering.) Ange ett användar-ID för att verifiera användaren på SMTP-servern. Användare måste ange korrekt namn och lösenord för att skicka e-post på denna server.

Lösenord

(Tillgängligt om du väljer Okrypterat lösenord eller Cram-MD5-verifiering.) Ange ett lösenord för att verifiera användaren på SMTP-servern. Användare måste ange korrekt namn och lösenord för att skicka e-post på denna server.

4. Klicka på OK.

Du kommer tillbaka till dialogrutan Skicka e-post där du kan fortsätta att ange alternativ för e-post (steg 4 av Skicka e-postmeddelanden).

Relaterade avsnitt 

Skicka e-post