Spara, importera och exportera data > Skicka e-postmeddelanden med utgångspunkt i postinformation
 

Skicka e-postmeddelanden med utgångspunkt i postinformation

Med FileMaker Pro Advanced kan du skapa e-postmeddelanden baserade på postdata.

Du kan

Skicka ett e-postmeddelande till en enda adress eller till flera adresser. Mer information finns i Skicka e-postmeddelanden.

Skicka separata, anpassade e-postmeddelanden baserade på varje post i sökresultatet. Mer information finns i Skicka e-postmeddelanden.

Skapa ett script som skickar e-post. Se Automatisera uppgifter med scripts och scriptsteget Skicka e-post.

Skicka en länk till ögonblicksbild av ett sökresultat. Mer information finns i Spara och skicka poster som en länk till ögonblicksbild.

Genererad e-post skickas med hjälp av ditt standard-e-postprogram eller direkt via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, en uppsättning villkor för att skicka och ta emot e-post). Skicka e-post via SMTP t.ex. då inget e-postprogram är installerat på din dator.

För att skicka e-post via ett e-postprogram måste du ha ett e-postprogram som stöds installerat och korrekt konfigurerat på datorn. Se tekniska specifikationer för FileMaker Pro Advanced.

Viktigt  Om du vill skicka e-post via ett e-postprogram i Windows måste du ha en 32-bitarsversion av ett e-postprogram om du använder 32-bitarsversionen av FileMaker Pro Advanced. Om du använder 64-bitarsversionen av FileMaker Pro Advanced måste du ha en 64-bitarsversion av ett e-postprogram.