Spara, importera och exportera data > Spara och skicka poster i andra format > Spara och skicka poster som en länk till ögonblicksbild
 

Spara och skicka poster som en länk till ögonblicksbild

Du kan spara hittade poster med hjälp av en länk till en ögonblicksbild för att bevara en bild av ett sökresultat precis som det såg ut när du gjorde sökningen. Sökresultatet sparas i FileMaker Pro Snapshot Link-format (FMPSL) med filnamnstillägget .fmpsl. Du kan även skicka en FMPSL-fil via e-post.

Länken till ögonblicksbilden innehåller sökresultatet med post-ID – och layout, visning, sorteringsordning, läge och synliga verktygsfält.

Så här sparar du poster i en länkfil till en ögonblicksbild:

1. Leta reda på de poster du vill spara som en länk till en ögonblicksbild. Mer information finns i Skapa en sökpost.

2. I bearbetningsläget, layoutläget eller granskningsläget väljer du Arkiv-menyn > Spara/skicka poster som > Länk till ögonblicksbild.

3. I dialogrutan Spara poster som ögonblicksbildlänk godkänner du standardfilnamnet eller anger ett annat namn och anger sedan andra alternativ.

4. Klicka på Spara.

Kommentarer 

En länk till en ögonblicksbild bevarar inte postdata och genom att öppna en länk till en ögonblicksbild återställs inte data till det tillstånd de var i när länken till ögonblicksbilden skapades. Om du vill bevara postdata kan du exportera poster (se Exportera data från FileMaker Pro Advanced) eller spara en kopia av filen (se Spara och kopiera filer).

Poster som togs bort efter att ögonblicksbildlänken skapades och poster som var kopplade till en layout som togs bort eller som nu är kopplad till en annan tabell visas inte. Om du vill se poster baserade på aktuell information i filen gör du om sökfrågan.

Se till att alla som ska använda länken till ögonblicksbilden har rätt åtkomstbehörighet för layouten och posterna.

Om några åtgärder är inställda på att utföras på databasen när den är öppen, till exempel växla till en layout, köra ett script eller svara på en scripttrigger, görs detta innan länken öppnas.

Det går inte att använda länkar till ögonblicksbilder i runtime-lösningar.

Relaterade avsnitt 

Öppna och hantera filer

Dela filer i ett nätverk