Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Skrivbordssökväg )
 

Get ( Skrivbordssökväg )

Returnerar sökvägen till skrivbordsmappen för den aktuella användaren.

Format 

Get ( Skrivbordssökväg )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 8.0

Beskrivning 

I Windows är formatet för sökvägen /Drive:/Users/UserName/Desktop/.

I macOS är formatet för sökvägen /DriveName/Users/username/Desktop/.

Kommentarer 

Den här funktionen stöds bara i FileMaker Pro Advanced och runtime-lösningar. I andra FileMaker-produkter stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

Returnerar /C:/Users/John Smith/Desktop/ för en användare vid namn John Smith i Windows.

Returnerar /Macintosh HD/Users/johnsmith/Desktop/ för en användare vid namn John Smith i macOS.

Alla delar av sökvägen kan skilja sig från dessa exempel så förlita dig inte på att sökvägen har ett visst mönster.

Exempelscript finns i scriptsteget Hämta katalog.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler