Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( TemporärSökväg )
 

Get ( TemporärSökväg )

Returnerar sökvägen till den aktuella tillfälliga FileMaker-mappen.

Format 

Get ( TemporärSökväg )

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

text

Kommer från 

FileMaker Pro 9.0

Beskrivning 

Namnet på den temporära mappen börjar med S följt av ett nummer som representerar den session för databasmotorn under vilken bearbetningen genomfördes. Eftersom ditt operativsystem kontrollerar platsen för tillfälliga filer kan den returnerade sökvägen skilja sig från de exempel som visas. Den sökväg som returneras beror också på vilken FileMaker-klient som utför funktionen.

I FileMaker Pro Advanced raderas den temporära mappen och de filer den innehåller när FileMaker Pro Advanced stängs eller avslutas. För script på serversidan kör varje script sin egen session. När scriptet är slutfört avslutas sessionen och den temporära mappen raderas.

Kommentarer 

I FileMaker WebDirect, FileMaker Data API och Anpassad webbpublicering stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.

Exempel 1 

Returnerar följande:

Windows: /C:/Users/username/AppData/Local/Temp/S10/

macOS: /Macintosh HD/var/folders/r8/k3_nw76d6t95mh6cf3d21fpc0000gn/T/S10/

Alla delar av sökvägen kan skilja sig från dessa exempel så förlita dig inte på att sökvägen har ett visst mönster.

Exempelscript finns i scriptsteget Utför script på server.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler

Funktionen Get ( Dokumentsökväg )