FileMaker Go 17 Hjälp

Kom igång med FileMaker Go

Översikt

Komma åt anpassade appar

Ansluta till anpassade appar

Överföra filer

Arbeta med filer och värdar

Hantera fönster

Arbeta med data

Lägga till och ta bort poster

Arbeta med poster

Välja layouter och vyer i FileMaker

Arbeta med data i containerfält

Arbeta med scripts

Skanna streckkoder

Skriva ut data

Sortera och söka

Sortera poster

Söka efter poster

Dela data

Spara och skicka data

Spara, skicka och skriva ut poster i PDF-format

Exportera poster

Välja ett delningsalternativ

Kortkommandon (iOS)

Om kortkommandon

Allmänt

Sätt in eller klistra in värden

Textformat

Textredigering