FileMaker Go finns i App Store för iPhone och iPad. Mer information om de nya funktionerna och ändringarna som delas med FileMaker Pro finns i Viktig information om FileMaker Pro.

Version 21.0.1 – juni 2024

Nya funktioner och förbättringar

Öppna anpassade appar

Scriptsteg och funktioner

Allmänt

iOS App SDK

Åtgärdade problem

Snabbmeny

Värdelistor

Containerfält

Tangentbord på skärmen

Allmänt

Version 20

API:er, teknik och funktioner som avvecklas

I och med att FileMaker Go utvecklas förändras listan över tekniker, API:er och funktioner som stöds. Som en del av den utvecklingen kan vissa versioner av operativsystem, maskinvara och funktioner komma att avvecklas för att släppa fram andra. Avveckling betyder inte att ett objekt tas bort omedelbart, men du bör ändå migrera din lösning från de avvecklade teknikerna eftersom de kan komma att tas bort från framtida versioner av produkten.

Den senaste informationen om avvecklade API:er, tekniker och funktioner hittar du i Knowledge Base.

Juridisk information

© 2024 Claris International Inc. Med ensamrätt.

Juridisk information för Claris-dokumentation

Mer information finns i FileMaker Go Hjälp, annan dokumentation och supportresurser.