Claris FileMaker Säkerhet: Bästa praxis för att konfigurera säkerhetstillval

Obs!  I detta dokument syftar "FileMaker" både på FileMaker-produkter och Claris-produkter om inget annat anges.

I den här guiden beskrivs de säkerhetsfunktioner som finns tillgängliga i FileMaker-plattformen. Här finns även beskrivningar av de steg du kan ta som utvecklare av anpassade appar, serveradministratör eller IT-tekniker för att tillämpa dessa säkerhetsfunktioner i dina anpassade FileMaker-appar.

Det kan finnas ytterligare steg du behöver ta beroende på dina krav på säkerhetsefterlevnad och certifiering. Det är ditt ansvar att förstå dessa krav fullt ut.

Säkerhetsfunktioner i FileMaker-plattformen

Med hjälp av funktionerna i FileMaker-plattformen kan du kontrollera dataåtkomst, användning och utveckling i en FileMaker Pro-fil. Nyckelfunktionerna är bland annat:

  • Autentisering med konton: FileMaker-plattformen krypterar identifieringsuppgifter som lagras i anpassade appar så att de är skyddade. Användare kan även autentisera via Active Directory, Open Directory eller OAuth-identitetsleverantörer. För appar som delas via FileMaker Cloud autentiseras användare med sina Claris-ID-konton eller med ett externt identitetsleverantörskonto (IdP) som konfigurerats för deras team.

  • Åtkomstkontroll med behörighetsuppsättningar: Du definierar behörigheter som avgör åtkomstnivåerna för din anpassade app. Du kan definiera så många behörighetsuppsättningar som du behöver.

  • Datakryptering på hårddisken och under överföring: Du kan kryptera data som är lagrade i en anpassad app. Du kan även kräva SSL-kryptering (Secure Socket Layer) av data mellan FileMaker Server eller FileMaker Cloud och FileMaker Pro, FileMaker Go, FileMaker WebDirect, FileMaker Data API samt ODBC-, JDBC- och OData-kompatibla klientprogram. FileMaker Cloud krypterar data automatiskt om de inte redan är krypterade.

  • Serverövervakning och -administration: Med Admin Console kan du övervaka åtkomst till anpassade appar, koppla bort inaktiva användare och skapa säkerhetskopior av dina anpassade appar. För appar som delas med FileMaker Cloud använder teammedlemmarna Claris Customer Console för att lägga till användare i teamet och hantera grupper av användare som kan ges åtkomst till appar.

FileMaker-plattformen använder en enhetlig säkerhetsmodell där den säkerhet du etablerar för en anpassad app gäller för alla klienter.

Säkerhetsdiagram

Säkerhetsinställningar som definieras i en anpassad app med FileMaker Pro tillämpas bara för den information och de scheman (layouter, tabeller, fält, relationer och scripts) som lagras i den filen.

Säkerhetsinställningar som konfigureras i FileMaker Server och FileMaker Cloud är driftsättningsspecifika och tillämpas för alla anpassade appar som den servern är värd för.

Kommentarer 

  • Admin Console – avser Admin Console för FileMaker Server och FileMaker Cloud om inte en viss produkt beskrivs.

  • Anpassad app, lösning, databas och fil är alla termer för det du skapar och arbetar med i FileMaker-produkter.

  • Mer information om FileMaker Cloud finns i FileMaker Cloud Hjälp.