Installationsguide för Claris FileMaker Pro

Välkommen till FileMaker Pro, som hjälper dig att snabbt skapa anpassade appar som fungerar smidigt på iPad, iPhone, Windows, Mac och webben.

Om denna guide

Denna Installationsguide förklarar hur man installerar FileMaker Pro på en dator med Windows eller en Mac. Såvida inget annat anges gäller informationen för båda plattformer.

Hitta FileMaker-dokumentation

Den senaste versionen av denna guide och annan produktdokumentation för FileMaker finns i produktdokumentationscentret.

Information om nya funktioner, förändringar och åtgärdade problem finns i Viktig information om FileMaker Pro.

Kundsupport, Knowledge Base och Community

  • För att få hjälp med installation, start eller ominstallation av FileMaker Pro (med undantag för dataåterställning) väljer du Hjälp-menyn > Service och Support i FileMaker Pro. Du kan även besöka Kundsupport.

  • För tips, tekniska råd och mer information om FileMaker Pro, besöker du Knowledge Base.

  • Om du vill ställa frågor till andra användare och få råd väljer du Hjälp-menyn > Claris Community i FileMaker Pro. Du kan även besöka Claris Community.

Information i Knowledge Base och Claris Community finns inte på alla språk.

Säkerhetskopiera din hämtade version av FileMaker Pro

Skapa en säkerhetskopia av FileMaker Pro om du någon gång behöver ominstallera programmet. Mer information finns i den här artikeln i Knowledge Base.