Claris FileMaker WebDirect Guide

FileMaker WebDirect är en FileMaker-klient som används med FileMaker Server eller FileMaker Cloud och som låter användarna interagera med dina anpassade appar på webben. Du skapar anpassade appar med FileMaker Pro och använder sedan FileMaker Server eller FileMaker Cloud för att dela, hantera och konfigurera dem.

Säkerheten är mycket viktig när du publicerar information på webben. Granska säkerhetsriktlinjerna i FileMaker Säkerhetsguide, FileMaker Pro Hjälp, FileMaker Server Hjälp och FileMaker Cloud Hjälp.

Information om minimikrav på maskinvara och programvara finns i Tekniska specifikationer för Claris FileMaker.