Claris FileMaker SQL-referens

Som databasutvecklare kan du använda Claris FileMaker Pro för att skapa databaslösningar utan att kunna något om SQL. Men om du har viss kunskap om SQL kan du använda en FileMaker Pro-databasfil som en ODBC- eller JDBC-datakälla och dela dina data med andra program via ODBC och JDBC. Du kan också använda ExecuteSQL-funktionen i FileMaker Pro för att hämta data från alla tabellförekomster i en FileMaker Pro-databas.

Denna referens beskriver vilka SQL-satser och standarder som stöds av Claris FileMaker-programvara:

Om denna referens

  • Information om hur du använder ODBC och JDBC med tidigare versioner av FileMaker Pro kan du hämta från produktdokumentationscentret.

  • Den här referensen förutsätter att du känner till grunderna i hur du använder FileMaker Pro-funktionerna, kodar ODBC- och JDBC-program och skapar SQL-frågor. Mer information om dessa ämnen finns i böcker från olika företag.

Om SQL

SQL, eller Structured Query Language, är ett programmeringsspråk som utformats för att ställa frågor till data från en relationsdatabas. Den primära sats som används för att ställa en fråga till en databas är SELECT-satsen.

Utöver språk för att ställa en fråga till en databas, innehåller SQL satser för att utföra datamanipulering som gör att du kan lägga till, uppdatera och ta bort data.

SQL innehåller även satser för att utföra datadefinitioner. Med dessa satser kan du skapa och ändra tabeller och index.

SQL-satser och -standarder som stöds av FileMaker-programvara beskrivs i den här referensen.