De inhoud van een veld vervangen

Belangrijk  Bij dit proces wordt een veld in elke record (of elke record in de gevonden reeks) met een nieuwe waarde overschreven. De vervanging van veldwaarden kunt u niet ongedaan maken. Voordat u begint, kunt u eventueel een reservekopie maken van het bestand.

Zo vervangt u veldwaarden in elke record in de gevonden reeks:

 1. U kunt zo nodig de records in de databasetabel zoeken, weglaten of sorteren.

  Raadpleeg Records zoeken en Records sorteren.

 2. In de bladermodus selecteert u, in de huidige record, de inhoud van het veld die u wilt vervangen.
 3. Als u gegevens vervangt door een constante waarde (in plaats van volgnummers of een berekend resultaat), typt u de waarde.
 4. Kies Records > Veldinhoud vervangen.
 5. Selecteer een optie.
 6. Als u elke waarde wilt vervangen door

  Selecteer

  De waarde in het huidige, geselecteerde veld

  Vervangen door "<waarde>". De inhoud van het veld wordt vervangen voor de gehele gevonden reeks.

  Een volgnummer

  Vervangen door volgnummers. Typ vervolgens de beginwaarde voor de volgnummers bij Beginwaarde en de stapgrootte waarmee de nummers moeten worden verhoogd bij Verhogen met.

  Als het veld is gedefinieerd voor het automatisch invoeren van een volgnummer, kunt u Volgnummer in Invoeropties bijwerken? selecteren om de volgende waarde in het dialoogvenster Opties voor veld terug te stellen.

  Een berekende waarde

  Vervangen door berekend resultaat. Voer in het dialoogvenster Berekening opgeven de berekening in die u wilt laten evalueren. (Het resultaat moet overeenkomen met het veldtype van het vervangen veld.) Klik op OK.

 7. Klik op Vervangen.

Opmerkingen 

 • U kunt geen berekening- of resumévelden vervangen.
 • Als u het veld met de vervangen gegevens hebt bevestigd, worden de nieuwe gegevens niet bevestigt door FileMaker Pro. Raadpleeg Veldbevestiging definiëren.
 • Als u Volgnummer in Invoeropties bijwerken? selecteert, wordt de volgende automatisch ingevoerde waarde voor dit veld op volgorde uitgevoerd (nadat de vervanging is uitgevoerd). Als u deze optie uitschakelt, wordt de waarde bij volgende waarde in het dialoogvenster Opties voor veld niet gewijzigd. De volgende automatisch ingevoerde waarde wordt gebaseerd op de huidige instellingen en niet op de volgorde van de records die tijdens de vervanging een nieuw nummer hebben gekregen.
 • De opdracht 'Veldinhoud vervangen' wordt uitgevoerd zonder de actieve record vast te leggen. Raadpleeg Gegevens in records vastleggen.