Peer-to-peer-delen

U kunt een bestand delen met behulp van FileMaker Pro om het te testen met een klein aantal ondersteunde clients in uw lokale netwerk. Dit wordt peer-to-peer-deling genoemd. U kunt een bestand delen door het te openen en delen via het netwerk in te schakelen. Hoe u dit doet, wordt beschreven in de volgende sectie.

FileMaker Pro kan delen met elke combinatie van vijf FileMaker Pro- of FileMaker Go-clients.

Belangrijk  Wanneer u peer-to-peer-delen gebruikt, is de verbinding met clients niet gecodeerd. Het wordt aangeraden bestanden op deze manier alleen te delen voor testdoeleinden. Als u bestanden wilt delen via gecodeerde verbindingen en met meer gebruikers, moet u , FileMaker Server of FileMaker Cloud gebruiken. Raadpleeg de FileMaker Server Help en FileMaker Cloud Help.

Als het gedeelde bestand gekoppelde opzoekdefinities of gerelateerde bestanden heeft of externe scripts gebruikt, moet u ook die bestanden openen en inschakelen voor delen.

Wanneer u een bestand deelt, is het standaard zichtbaar voor alle netwerkgebruikers via het dialoogvenster ‘Hosts’. Als u wilt voorkomen dat een gedeeld bestand in deze lijst verschijnt, selecteert u Niet weergeven in bestandslijst van host in het dialoogvenster Netwerkinstellingen van FileMaker. Deze optie wordt aanbevolen wanneer u bestanden samengebruikt die moeten zijn geopend, maar waartoe niet direct toegang is vereist door gebruikers. Voorbeelden van dergelijke bestanden zijn gerelateerde databases, bestanden met externe scripts en bestanden waarmee invoerlijsten worden gemaakt.

Voordat een host een gedeeld bestand kan sluiten, moeten alle clients het bestand sluiten. Met FileMaker Pro kunt u netwerkclients vragen het gedeelde bestand te sluiten wanneer u het bestand sluit, de voorwaarden voor het delen van het bestand wijzigen, het programma afsluiten of een taak uitvoeren waarvoor vereist is dat alle clients het bestand sluiten.

Zo schakelt u een bestand in voor delen via het netwerk:

 1. Open het bestand.

  Opmerking  Als u de status voor delen van een bestand wilt inschakelen of wijzigen, moet u het bestand openen met een account die beschikt over toegangsprivileges van het niveau Uitgebreide privileges beheren. U hebt dit toegangsprivilege niet nodig om een bestand te delen, maar wel om de status voor delen van een bestand te wijzigen. Raadpleeg Accounts, privilegesets en uitgebreide privileges.

 2. Klik op Samengebruik in de statusbalk en kies vervolgens Samengebruiken met FileMaker-clients.

  Of kies delen met FileMaker-clients.

 3. Selecteer in het dialoogvenster FileMaker-netwerkinstellingen voor Samengebruik van netwerk het keuzerondje Aan.

 4. Selecteer een of meer bestanden die u wilt hosten in de lijst Momenteel geopende bestanden.

 5. Kies in het vak Netwerktoegang tot bestand een optie.

  • Kies Alle gebruikers om toegang te beiden tot alle clients in uw netwerk.

  • Met de optie Gebruikers per privilegeset opgeven wordt de netwerktoegang voor gebruikers beperkt op basis van de toegewezen privilegeset.

  • Met de optie Geen gebruikers voorkomt u dat toegang wordt verkregen via samengebruik van netwerk.

 6. Als u wilt voorkomen dat een gedeeld bestand wordt weergegeven in het dialoogvenster Hosts, selecteert u Niet weergeven in bestandslijst van host.

 7. Klik op OK.

Zo schakelt u netwerksamengebruik uit:

 1. Klik op Samengebruik in de statusbalk en kies vervolgens Samengebruiken met FileMaker-clients.

  Of kies delen met FileMaker-clients.

 2. Selecteer in het dialoogvenster FileMaker-netwerkinstellingen voor Samengebruik van netwerk het keuzerondje Uit.

Tip  Als host kunt u een bericht verzenden naar alle clients die momenteel toegang hebben tot de database. Klik op Delen in de statusbalk, kies Samengebruiken met FileMaker-clients, selecteer het desbetreffende bestand en klik vervolgens op Bericht verzenden. Typ een bericht in het dialoogvenster Bericht verzenden en klik op OK. Het bericht verschijnt in een dialoogvenster op de clientcomputers. De clients kunnen het dialoogvenster sluiten door op Annuleren te klikken of door te wachten tot het dialoogvenster na dertig seconden automatisch verdwijnt.

Zo sluit u een gedeeld bestand:

 1. Kies op de hostcomputer Bestand > Sluiten.

 2. Alle clients die het gedeelde bestand hebben geopend, worden in een dialoogvenster weergegeven. Klik op Vragen om een bericht naar deze clients te verzenden waarin u hen vraagt het bestand te sluiten.

 3. If

  Dan gebeurt dit in FileMaker Pro

  Clients op Annuleren klikken

  Er wordt gewacht tot de clients het bestand sluiten.

  Clients op Nu sluiten klikken

  Het gedeelde bestand op de computer van de client wordt gesloten. (Als andere bestanden zijn geopend, blijven deze geopend.)

  Clients niet reageren

  Na dertig seconden wordt geprobeerd het bestand op een veilige manier te sluiten.

  Als alle clients het bestand hebben gesloten, sluit FileMaker Pro het bestand op uw computer.

Opmerkingen 

 • Probeer te vermijden dat u bestanden host die op een volume op afstand of netwerk zijn opgeslagen. Voor optimale prestaties moet het bestand dat u host op de vaste schijf van uw computer zijn opgeslagen.

 • Als u het bericht krijgt dat FileMaker Pro geen bestanden kan delen omdat een andere gebruiker al bestanden deelt met FileMaker Pro op deze computer, heeft FileMaker Pro vastgesteld dat een ander programma dezelfde poort gebruikt om bestanden te delen. Het andere programma is mogelijk een andere versie van FileMaker Pro of FileMaker Server. Als u geen bestanden hoeft te delen met FileMaker Pro, kunt u dit bericht negeren. Anders sluit u zowel FileMaker Pro als het andere programma en start u FileMaker Pro opnieuw. Raadpleeg voor meer informatie de Knowledge Base.

 • Wanneer u niet in staat bent om bestanden te delen op een lokaal netwerk, dient u op de hostcomputer te verifiëren dat poort 5003 in de firewall open is. Raadpleeg de Help van het besturingssysteem voor meer informatie.

 • Als u HTTPS-tunneling inschakelt, wordt peer-to-peer-delen gestopt. Raadpleeg Algemene voorkeuren instellen.