Tekst aan een lay-out toevoegen

In de modus Lay-out kunt u tekst toevoegen aan een lay-out om deze gemakkelijker te gebruiken en te begrijpen. U kunt bijvoorbeeld veldlabels voor velden toevoegen, een standaardbrief maken (met samenvoegvelden die gegevens weergeven) of de huidige datum, een paginanummer of recordnummer invoegen.

Opmerking  Als u in databasevelden tekst wilt toevoegen of wijzigen, moet u overschakelen naar de bladermodus. Raadpleeg Gegevens toevoegen en weergeven.

Zo typt u tekst in een lay-out:

 1. In de lay-outmodus klikt u op het Tekstgereedschap Tekstgereedschap op de statusbalk.
 2. Voer één van de volgende handelingen uit met de I-vormige aanwijzer:
  • Klik op de plaats waar u tekst wilt toevoegen. Er verschijnt een klein tekstvak, dat groter wordt naarmate u er meer tekst in typt.
  • Sleep om de maximale regellengte voor de tekst te definiëren.

  De invoegpositie knippert.

 3. Typ de tekst.

  Raadpleeg Tekst opmaken voor meer informatie over het instellen van opties voor tekstopmaak zoals lettertype, stijl, regelafstand, tekstkleur en uitlijning.

Opmerkingen 

 • Tekstblokken die u in een lay-out typt of plakt, zijn objecten die u net als andere objecten kunt bewerken. Zo kunt u bijvoorbeeld een achtergrondkleur of rand aan een object toevoegen of een tekstobject roteren. Raadpleeg Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken voor meer informatie.
 • Hoewel u overal in een lay-out tekst kunt toevoegen, bepaalt het lay-outgedeelte waar u de tekst plaatst, hoe de tekst in de blader- of schermafdrukmodus wordt weergegeven (bijvoorbeeld eenmaal voor elke record, alleen boven aan het rapport, enzovoort). Raadpleeg Typen lay-outgedeelten voor meer informatie over lay-outgedeelten.
 • Als u een standaardbrief wilt maken, maakt u een lege lay-out en gebruikt u vervolgens het tekstgereedschap om een groot tekstblok voor de brief te maken. Typ de tekst van uw brief en voeg samenvoegvelden voor velden zoals naam- en adresvelden in. Raadpleeg Een lay-out maken en Samenvoegvelden in een lay-out plaatsen voor meer informatie.