Dynamische rapporten maken in de tabelweergave

U kunt in de bladermodus in de tabelweergave uw gegevens op een veld groeperen, subtotalen voor een veld weergeven, subtotalen voor elke groep gegevens maken of een algemeen totaal voor een groep gegevens weergeven.

Opmerking  U kunt het snelle rapport alleen in de tabelweergave weergeven. De wijzigingen die u aanbrengt, hebben geen gevolgen voor de huidige lay-out.

Zo groepeert u gegevens op een veld:

 1. Klik in de bladermodus met de rechtermuisknop op de kolomkop voor het veld dat u wilt gebruiken om de gegevens te groeperen en kies Generale groep voor <veldnaam> toevoegen of Generale groep na <veldnaam> toevoegen.

  Als u bijvoorbeeld de verkoopgegevens op Plaats wilt weergeven en voor elke plaats een samenvattingsrij aan het eind van de records wilt toevoegen, kiest u Generale groep na Plaats toevoegen. Als u de samenvattingsrij voor elke plaats voor de records wilt toevoegen, kiest u Generale groep voor Plaats toevoegen.

  Wanneer u een groep voor of na toevoegt, worden de records automatisch gesorteerd op het veld dat u hebt gebruikt om de gegevens te groeperen. De steden worden bijvoorbeeld op alfabetische volgorde weergegeven.

 2. Als u de naam van elke groep wilt weergeven in de samenvattingsrij, klikt u met de rechtermuisknop op de linkermarge van de samenvattingsrij en kiest u Groepsveld toevoegen (<veldnaam>).

Tip  U kunt groepen voor of na meerdere velden toevoegen om verschillende categorieën voor elke groep van records weer te geven.

Zo verwijdert u een groep:

 • Klik in de bladermodus met de rechtermuisknop op de kolomkop voor het veld dat u hebt gebruikt om de gegevens te groeperen en kies Generale groep voor <veldnaam> verwijderen of Generale groep na <veldnaam> verwijderen.

Zo geeft u subtotalen weer:

 1. Klik in de bladermodus met de rechtermuisknop op de kolomkop van het veld waarvoor u subtotalen wilt weergeven.
 2. Kies Subtotalen voor of Subtotalen na en kies de gewenste opties in het venstermenu.
  SelecteerOm dit te doen

  Totaal

  Het totaal van de waarden in het veld berekenen.

  Lopend totaal

  Het cumulatieve totaal weergeven van de actieve groep en alle vorige gesorteerde groepen.

  Gemiddeld

  Het gemiddelde van de waarden in het veld berekenen.

  Telling

  Het aantal records die een waarde voor het veld bevatten, tellen. Als een veld bijvoorbeeld 100 waarden bevat (één waarde voor elke record), is het resultaat van de telling 100.

  Lopende telling

  De cumulatieve telling weergeven van de actieve groep en alle vorige gesorteerde groepen.

  Minimum

  Het laagste getal of de vroegste datum, tijd of tijdstempel voor een bepaald veld tonen.

  Maximum

  Het hoogste getal of de recentste datum, tijd of tijdstempel voor een bepaald veld tonen.

  Standaarddeviatie

  De verschillen tussen de waarden in een veld zoeken. Deze optie berekent de standaarddeviatie van het gemiddelde van de waarden in een veld.

  Standaarddeviatie op populatie

  De standaarddeviatie van een populatie berekenen.

  Gedeelte van totaal van

  De verhouding berekenen tussen de waarde in een bepaald veld en het totaal van alle waarden in dat veld. U kunt bijvoorbeeld uitzoeken welk gedeelte van de totale verkoop aan elke verkoper kan worden toegeschreven.

  Een nieuwe rij aan het begin van de tabel (voor een rij voor) of aan het eind van de tabel (voor een rij na) bevat het subtotaal voor het veld.

  Als u ook groepen voor of na de tabel hebt toegevoegd, wordt in de samenvattingsrijen van de groep ook het subtotaal voor elke groep voor het opgegeven veld weergegeven. Selecteer een 'subtotaal voor' om subtotalen voor 'groepen voor' weer te geven en selecteer een 'subtotaal na' om subtotalen voor 'groepen na' weer te geven.

Zo verwijdert u subtotalen uit de tabelweergave:

 1. Klik in de bladermodus met de rechtermuisknop op de kolomkop van het veld waarin de subtotalen staan en kies Subtotalen voor of Subtotalen na.
 2. Schakel de selectievakjes uit van de opties die u wilt verwijderen uit het venstermenu Subtotalen voor of Subtotalen na.

  Opmerking  Wanneer u subtotalen uit de tabelweergave verwijdert, worden de resumévelden voor subtotalen niet uit de database verwijderd. Als u de resumévelden uit de database wilt verwijderen, kiest u Bestand > Beheren > Database, klikt u op Velden, selecteert u de resumévelden die u wilt verwijderen en klikt u op Verwijderen.

U kunt als volgt een algemeen totaal weergeven:

 1. Groepeer de gegevens en geef de subtotalen weer zoals eerder in dit onderwerp is beschreven.
 2. Klik in de bladermodus met de rechtermuisknop op de kolomkop van het veld met de subtotalen.
 3. Kies Algemeen resumégedeelte voor toevoegen of Algemeen resumégedeelte na toevoegen.

  Een nieuwe rij aan het begin van de tabel (voor een rij voor) of aan het eind van de tabel (voor een rij na) bevat het algemeen totaal voor het veld.

U kunt als volgt een algemeen totaal verwijderen uit de tabelweergave:

 • Klik in de bladermodus met de rechtermuisknop op de kolomkop van het veld waarin de algemene totalen worden weergegeven en kies Algemeen resumégedeelte voor <veldnaam> verwijderen of Algemeen resumégedeelte na <veldnaam> verwijderen.

Opmerkingen 

 • Als u de kleur wilt wijzigen van de rij waarin het resumé, het subtotaal of algemeen totaal wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op de linker- of rechtermarge van de rij en kiest u een kleur in het venstermenu Gedeeltekleur.
 • Wanneer u in de tabelweergave subtotalen maakt, wordt voor elk subtotaal een resuméveld gemaakt.