Referens > Funktioner > Trigonometriska funktioner
 

Trigonometriska funktioner

Trigonometriska funktioner används till att beräkna grader, vinklar och andra geometriska data.

Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.

 

Denna funktion

... ger följande resultat

Acos

Returnerar inverterat cosinus (Acos) för ett tal.

Asin

Returnerar inverterat sinus (Asin) för ett tal.

Atan

Returnerar den trigonometriska arcustangensen (Atan) för ett tal.

Cos

Returnerar cosinus (cos) för en vinkel.

Degrees

Konverterar från radianer till grader.

Pi

Beräknar värdet för konstanten Pi.

Radians

Konverterar gradvinkel till radianer.

Sin

Returnerar sinus (Sin) för radianvinkeln uttryckt i radianer.

Tan

Returnerar tangens (Tan) för radianvinkel.

Kommentarer 

Alla trigonometriska funktioner använder radianer som måttenhet. När du har ett resultat kan du konvertera radianerna till grader med hjälp av funktionen Degrees.

Returvärdena för alla trigonomiska funktioner med undantag av Degrees, Pi och Radians är giltiga upp till 15 decimaler även om du använder funktionen SetPrecision för att ange högre precision.

Relaterade avsnitt 

Om funktioner

Om formler