Referens > Funktioner > Trigonometriska funktioner > Pi
 

Pi

Beräknar värdet för konstanten Pi.

Format 

Pi

Parametrar 

Ingen

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Den här funktionen beräknar värdet för konstanten Pi (π), som är uppskattningsvis 3,14159.

Exempel 1 

Pi * 15 returnerar 47,124.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler