Referens > Funktioner > Trigonometriska funktioner > Sin
 

Sin

Returnerar sinus (Sin) för radianvinkeln uttryckt i radianer.

Format 

Sin (radianvinkel)

Parametrar 

radianvinkel – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck i radianer.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Sin (Radians (60)) returnerar 0,86602.

Sin (0,610865) returnerar 0,57357624....

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler