Referens > Funktioner > Trigonometriska funktioner > Cos
 

Cos

Returnerar cosinus (cos) för en vinkel.

Format 

Cos (radianvinkel)

Parametrar 

radianvinkel – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck i radianer.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Exempel 1 

Cos (1,047) returnerar 0,50017107....

Cos (Radians(60)) returnerar 0,5.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler