Referens > Funktioner > Trigonometriska funktioner > Acos
 

Acos

Returnerar inverterat cosinus (Acos) för ett tal.

Format 

Acos (nummer)

Parametrar 

tal - valfritt numeriskt uttryck eller fält som innehåller ett numeriskt uttryck i intervallet -1 till 1.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 9.0

Beskrivning 

Inverterat cosinus är den vinkel vars cosinus är tal. Den returnerade vinkeln ges i radianer i intervallet 0 (noll) till Pi. Parametern för det inmatade talet måste vara mellan -1 och 1.

Om du vill konvertera resultatet från radians till grader multiplicerar du med 180/Pi eller använder funktionen Degrees.

Exempel 1 

Acos (-0,5) returnerar 2,0943951.

Acos (-0,5) * 180 / Pi returnerar 120.

Degrees (Acos (-0,5)) returnerar 120.

Acos (2,0)returnerar ? (inte ett tal).

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler