Referens > Funktioner > Trigonometriska funktioner > Tan
 

Tan

Returnerar tangens (Tan) för radianvinkel.

Format 

Tan (radianvinkel)

Parametrar 

radianvinkel – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck i radianer.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd den här funktionen när du vill beräkna Tan för radianvinkel.

Ekvation

Kommentarer 

Med funktionen Tan kan du inte använda värden som motsvarar exakt 90 grader (Pi/2 radianer) eller multipler av 90 grader.

Exempel 1 

Tan (0,13) returnerar 0,13073731....

Tan (Radians (34)) returnerar 0,6745085.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler