Referens > Funktioner > Trigonometriska funktioner > Degrees
 

Degrees

Konverterar från radianer till grader.

Format 

Degrees (radianvinkel)

Parametrar 

radianvinkel – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck i radianer.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Använd den här funktionen när du vill omvandla resultat från trigonometriska funktioner från radianer till grader.

Ekvation

Exempel 1 

Degrees (Atan (1)) returnerar 45.

Degrees (1,0472) returnerar 60,00014030....

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler