Referens > Funktioner > Trigonometriska funktioner > Asin
 

Asin

Returnerar inverterat sinus (Asin) för ett tal.

Format 

Asin (nummer)

Parametrar 

tal - valfritt numeriskt uttryck eller fält som innehåller ett numeriskt uttryck i intervallet -1 till 1.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 9.0

Beskrivning 

Inverterat sinus är den vinkel vars sinus är tal. Den returnerade vinkeln ges i radianer i intervallet -Pi/2 till Pi/2. Parametern för det inmatade talet måste vara mellan -1 och 1.

Om du vill uttrycka inverterat sinus i grader multiplicerar du resultatet med 180/Pi eller använder funktionen Degrees.

Exempel 1 

Asin (-0,5) returnerar -0,523598776.

Asin (-0,5) * 180 / Pi returnerar -30.

Degrees (Asin (-0,5)) returnerar -30.

Asin (2)returnerar ? (inte ett tal).

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler