Referens > Funktioner > Trigonometriska funktioner > Radians
 

Radians

Konverterar gradvinkel till radianer.

Format 

Radians (gradvinkel)

Parametrar 

gradvinkel – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck i grader.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Parametrarna för de trigonometriska funktionerna i FileMaker Pro Advanced måste uttryckas i radianer. Om värdena som du vill använda som parametrar i en trigonometrisk ekvation är i grader använder du den här funktionen till att först konvertera dem till radianer. En grad är lika med Pi/180 radianer.

Ekvation

Exempel 1 

Radians(45) returnerar 0,78539816....

Exempel 2 

Sin (Radians (30)) returnerar 0,5.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler