Referens > Funktioner > Trigonometriska funktioner > Atan
 

Atan

Returnerar den trigonometriska arcustangensen (Atan) för ett tal.

Format 

Atan (tal)

Parametrar 

tal – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett numeriskt uttryck.

Returnerad datatyp 

nummer

Kommer från 

FileMaker Pro 6.0 eller tidigare

Beskrivning 

Arcustangensen är den vinkel (i radianer) vars tangens är lika med det angivna talet.

Exempel 1 

Atan (1) returnerar 0,78539816....

Degrees (Atan (1)) returnerar 45.

Relaterade avsnitt 

Funktioner (efter kategori)

Funktioner (i bokstavsordning)

Om formler

Om funktioner

Definiera beräkningsfält

Använda operatorer i formler