Använda avancerade verktyg > Om att skapa runtime-lösningar > Förbereda filer för en runtime-lösning
 

Förbereda filer för en runtime-lösning

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Innan du bilder filer i ett runtime-program ska du bestämma om du vill:

Låta användare öppna tilläggsfiler: I runtime-programmet finns det inga menyalternativ för att öppna filer. Om du vill att det ska vara möjligt för användare att öppna tilläggsfiler måste du lägga till en knapp eller ett script i din lösning. I respektive tilläggsfil kan du även placera en knapp eller ett startscript som återför användarna till primärfilen.

Låta användare ändra databasen: Om inte runtime-lösningens filer är lösenordsskyddade kan användare öppna och ändra filerna i FileMaker Pro Advanced. Du kan också göra så att filerna permanent inte går att ändra. Mer information finns i Ta bort admin-åtkomst till databaser.

Skapa en runtime-databaslösning över olika plattformar: Om din lösning kommer att användas i Windows skapar du den med Developer-verktyg för Windows. Om din lösning kommer att användas i macOS skapar du den med Developer-verktyg för macOS. Mer information finns i Binda filer till en runtime-lösning.

Om du skapar en lösning som ska användas i både Windows och macOS skapar du två separata runtime-lösningar genom att skapa de ursprungliga lösningsfilerna två gånger: en gång med hjälp av Developer-verktygen för Windows och sedan igen med hjälp av Developer-verktygen för macOS. Använd samma nyckel på båda plattformarna.

Tillhandahålla uppdateringar för användarna: Du kan göra det enklare för användare att uppdatera databasfilerna i runtime-lösningen genom att skapa scripts i primärfilen så att de kan exportera sina data och importera dem till den uppdaterade lösningen. Mer information finns i Importera data till uppgraderade runtime-lösningar.

Låta användare skriva ut rapporter eller annan information från runtime-databaslösningen: Det kan vara bra att ställa in dokumentmarginaler om runtime-lösningen ska skrivas ut från olika skrivare. Mer information finns i Ange sidmarginaler.

Låta användare utföra stavningskontroll i poster: Du kan ändra språk i standardordlistan för runtime-lösningen genom att välja någon av ordlistorna som medföljer FileMaker Pro Advanced. Användare kan lägga till eller ändra en användardefinierad ordlista i runtime-programmet. Mer information finns i Kontrollera stavning.

Verifiera FileMaker-datakällor

Om du har förberett flera filer i separata mappar behöver du dessutom verifiera FileMaker-datakällsreferenser. En datakälla lagrar sökvägen eller sökvägarna som runtime-programmet söker igenom för att få tillgång till en extern tabell, ett script eller en värdelista.

Under utvecklingen av en databas med flera filer kanske du vill ha en del av filerna i separata mappar. Vid skapandet av en runtime-lösning flyttas emellertid alla filer till samma mapp som runtime-programmet.

Av den anledningen måste varje filreferens innehålla en sökväg som bara består av filnamnet på filen som refereras. Även om runtime-programmet kontrollerar andra datakällor kommer det att kunna hitta filen i samma mapp som den finns. Du kan ändå behålla eventuella absoluta eller relativa sökvägar i samma datakälla om filerna också används i FileMaker Pro Advanced.

I dialogrutan Hantera externa datakällor anges datakällorna i den aktuella databasen. Kontrollera att det för varje FileMaker-datakälla finns en referens i Filsökvägslistan som endast är till filnamnet, utan några mappar. Datakällan kommer att se ut så här: file:MyFile.fmp12. Mer information finns i Ansluta till externa datakällor.

Tips  Du kanske vill placera flera tabeller i en fil för att undvika problem med FileMaker-datakällsreferenser.

Relaterade avsnitt 

Om att skapa runtime-lösningar

Namnge runtime-lösningar

Distribuera runtime-lösningar

Starta runtime-lösningar

Återskapa runtime-filer