Använda avancerade verktyg > Om att skapa runtime-lösningar > Återskapa runtime-filer
 

Återskapa runtime-filer

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Strömavbrott, maskinvaruproblem och andra oförutsedda händelser kan skada en FileMaker-databasfil. Om dina databaslösningar skadas måste användarna reparera den skadade filen. När runtime-programmet upptäcker en skadad fil visas en dialogruta som ber användaren att ta kontakt med utvecklaren. Även om en dialogruta inte visas kan filer bli skadade och uppträda underligt.

När du vet vilken fil som är skadad kan du reparera den med kommandot Reparera om du har FileMaker Pro Advanced installerat. Om din användare emellertid bara har runtime-programmet visas inte kommandot Reparera på Arkiv-menyn i runtime-programmet.

Så här reparerar du en skadad fil:

På Windows-datorer trycker du på Ctrl+Skift samtidigt som du dubbelklickar på runtime-programikonen. Håll ner tangenterna tills du ser dialogrutan Öppna skadad fil.

På Mac-datorer trycker du på Kommando-Alt samtidigt som du dubbelklickar på runtime-programikonen. Håll ner tangenterna tills du ser dialogrutan Öppna skadad fil.

Vad man kan vänta sig under reparationsprocessen

Under reparationsprocessen gör runtime-programmet följande:

skapar en ny fil

byter namn på alla skadade filer genom att lägga till Gammalt i slutet på filnamnet (Kontakthanteraren byter exempelvis namn till Kontakthanteraren Gammalt)

ger de reparerade filerna det ursprungliga namnet

Om användarna upptäcker att de reparerade filerna uppför sig konstigt bör de återgå till en säkerhetskopia som gjordes innan filen skadades eller kontakta dig för att få hjälp.

Dokumentera reparationen för dina kunder

I din dokumentation bör du tala om för användarna vad de ska göra när filen är reparerad. Tala om för användarna att de ska:

1. Reparera den skadade lösningsfilen med metoden som beskrivs ovan för den typ av dator du använder.

2. Öppna den reparerade lösningen i runtime-programmet.

3. Välj Arkiv-menyn > Spara en kopia.

4. Välj komprimerad kopia (mindre) i rutan Spara som (Windows) eller Typ (macOS) i dialogrutan, namnge filen och klicka på Spara.

Ge den komprimerade filen samma filnamn som originalfilen.

5. Gör en kopia av originaldatabasen och importera data från den reparerade filen till den.

Relaterade avsnitt 

Kontrollera filer

Om att skapa runtime-lösningar

Förbereda filer för en runtime-lösning

Binda filer till en runtime-lösning

Namnge runtime-lösningar

Distribuera runtime-lösningar

Importera data till uppgraderade runtime-lösningar

Starta runtime-lösningar