Använda avancerade verktyg > Om att skapa runtime-lösningar > Namnge runtime-lösningar
 

Namnge runtime-lösningar

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Filtillägget associerar alla filer i runtime-lösningen med runtime-programmet. Om en användare har mer än en runtime-lösning på en dator kommer filtillägget tillsammans med nyckeln att se till att rätt runtime-program startas när han/hon dubbelklickar på en lösning. Använd ett tillägg som är unikt för dina användares datorsystem.

Tänk på följande när du namnger runtime-lösningar:

Runtime-namnet som du anger i Developer-verktyget används som namn på runtime-programmet och kan också användas som namn på den nya lösningsmappen som innehåller de bundna runtime-databaslösningarna.

Filnamn får innehålla upp till 31 tecken. När du väljer filnamn för runtime-lösningar bör du tänka efter på vilken plattform dina runtime-lösningar kommer att användas, så att scripts och länkdata fungerar korrekt.

Använd standardtillägget .fmpur eller skriv ett tillägg på mellan ett och fem tecken.

Filnamn i Windows får inte börja med ett blanksteg.

Developer-verktyg uppdaterar automatiskt alla filer så att de använder det tillägget som du anger och lägger till det till filnamnen. FileMaker datakällsreferenser som används i relationer, scripts och externa värdelistor uppdateras för att fungera med de nya filnamnen.

Ange tillägget för Windows-lösningar

Tillägget registrerar ditt runtime-program i Windows operativsystem. Tillägget används av Windows för att bestämma vilket program som ska startas när du dubbelklickar på en lösning. Developer-verktyg lägger till filtillägget till alla databasfilnamn i runtime-lösningen när den skapas.

Ange tillägget för macOS-lösningar

I macOS blir de tre första tecknen i tillägget skapar-ID för runtime-programmet. Ett skapar-ID används fortfarande för viss äldre teknik i macOS och bör vara unik så att skillnaderna mellan de olika runtime-programmen i macOS blir tydliga. Skapar-ID lagras enbart i runtime-programmet.

Eftersom ett skapar-ID består av fyra tecken skapas koden i Developer-verktyg genom att de första tre tecknen i ett tillägg används och ett versalt "F" infogas efter det första tecknet. Exempelvis skrivs det fem tecken långa standardtillägget "fmpur" som skapar-ID "fFmp". Skapar-ID gör skillnad mellan gemener och versaler.

Obs!  Du bör registrera skapar-ID hos Apple Inc. för att du ska få en bekräftelse på att det skapar-ID du valt är unikt. Det går bra att använda det fem tecken långa tillägget .fmpur eftersom FileMaker, Inc., har registrerat skapar-ID fFmp hos Apple Inc. Kontakta Apple Developer Support eller besök deras webbplats på developer.apple.com om du vill registrera andra skapar-ID.

Problem med filtillägg som inte är unika i Windows

Om tillägget inte är unikt kan det uppstå registerkonflikter i Windows. Om du exempelvis använder tillägget .fmp12 för runtime-lösningar och användarna har FileMaker Pro Advanced installerat på hårddisken, kommer alla deras FileMaker Pro Advanced-dokumentikoner att ändras till runtime-ikonerna. Dessutom kommer FileMaker Pro Advanced-dokument inte längre att öppna FileMaker Pro Advanced-programmet automatiskt.

Så här återställer du dokumentikonerna till ursprungliga FileMaker Pro Advanced-dokumentikoner:

1. Radera runtime-programmet.

2. Öppna ett dokument i programmet FileMaker Pro Advanced, stäng sedan dokumentet och avsluta programmet.

3. Starta om datorn.

Relaterade avsnitt 

Om att skapa runtime-lösningar

Förbereda filer för en runtime-lösning

Binda filer till en runtime-lösning

Distribuera runtime-lösningar

Importera data till uppgraderade runtime-lösningar

Starta runtime-lösningar

Återskapa runtime-filer