Använda avancerade verktyg > Om att skapa runtime-lösningar > Binda filer till en runtime-lösning
 

Binda filer till en runtime-lösning

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Använd Developer-verktyg när du vill producera en fristående runtime-lösning som användare kan få tillgång till utan att köra FileMaker Pro Advanced. Developer-verktyget gör en kopia av dina filer och binder databasfilen eller filerna till ett runtime-program med ett namn som du anger.

Så här binder du databasfiler till en runtime-lösning:

1. Stäng alla databasfiler du ska anpassa.

2. Välj Verktyg-menyn > Developer-verktyg.

3. Om du har använt Developer-verktygen på samma databas och sparat inställningarna klickar du på Läs in inställningar.

4. Klicka på Lägg till för att hitta filerna som du vill anpassa.

5. Om du lägger till flera filer dubbelklickar du på en fil i listan för att ange den primära filen.

6. Välj Developer-verktyg-inställningar efter behov. Mer information finns i Ställa in filer för utvecklarlösningar.

7. Vid Lösningstillval klickar du på Ange.

8. Välj Skapa runtime-lösningsprogram i dialogrutan Ange lösningstillval.

9. Skriv ett namn på runtime-programmet i rutan Namn.

Namnet används för runtime-programmets filnamn och för mappnamnet som innehåller databasfilerna till runtime-lösningen.

10. Skriv ett filnamnstillägg på mellan ett och fem tecken i Tillägg, eller använd standardtillägget .fmpur.

Tillägget används för att associera lösningsfilerna med runtime-programmen. Mer information finns i Namnge runtime-lösningar.

11. Ange en nyckel 1 till 24 tecken lång i Nyckel.

Viktigt  Nyckeln är skiftlägeskänslig.

Nyckeln kopplar runtime-programmet till databasfilerna och ser till att de filer som lösningen skapats med bara kan öppnas i rätt runtime-program.

Viktigt  Bindning installerar systemfiler som gäller för respektive plattform. Mer information finns i Förbereda filer för en runtime-lösning.

12. Om du vill lägga till en företagslogotyp eller någon annan egen bild på avslutningsbilden klickar du på Ange, väljer avslutningsbilden och klickar på Välj.

Bilden ska vara minst 382 x 175 bildpunkter (72 dpi) eller högre, annars förvanskas den vid visning. De bildformat som stöds är JPEG och GIF.

13. Som Fördröjning anger du antalet sekunder som du vill att bilden ska visas.

Du kan förhandsgranska effekten som den anpassade startbilden kommer att ha genom att klicka på knappen Granska.

14. Markera övriga tillval som krävs. Mer information finns i Ange alternativ för utvecklarlösningar.

15. Klicka på OK.

16. Om du snabbt vill kunna upprepa processen klickar du på Spara inställningar och väljer en mapp och en plats för inställningsfilen. Mer information finns i Spara lösningsinställningar.

17. Klicka på Skapa.

Kommentarer 

Ställa in nyckeln

Om du vid ett senare tillfälle behöver lägga till filer till den befintliga runtime-lösningen, skapar du lösningen på nytt med samma nyckel.

Använd en nyckel du kommer ihåg och spara den på en säker plats. (Det kan du göra genom att spara Developer-verktygens inställningsfil. se Spara lösningsinställningar) Om du glömmer nyckeln och vill ändra en runtime-lösning kommer du att behöva skapa runtime-lösningen med alla databasfilerna med en ny nyckel, och sedan distribuera hela lösningen på nytt, inklusive ett nytt runtime-program.

Du kan öppna en bunden runtime-fil i FileMaker Pro Advanced om du vill ändra den. Om du emellertid markerat tillvalet Ta permanent bort admin-åtkomst till filerna när du sammanfogade filerna, kan du inte återfå åtkomst till vissa funktioner. Mer information finns i Ta bort admin-åtkomst till databaser. I dessa fall måste du öppna de ursprungliga databasfilerna för att ändra utformningen i FileMaker Pro Advanced och sedan på nytt skapa en lösning med databasfilerna med den nyckel du angav för runtime-lösningen.

Relaterade avsnitt 

Om att skapa runtime-lösningar

Namnge runtime-lösningar

Distribuera runtime-lösningar

Importera data till uppgraderade runtime-lösningar

Starta runtime-lösningar

Återskapa runtime-filer