Använda avancerade verktyg > Om att skapa runtime-lösningar > Importera data till uppgraderade runtime-lösningar
 

Importera data till uppgraderade runtime-lösningar

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Om du har uppgraderat en kunds runtime-lösning kan du inkludera scripts i den nya runtime-lösningen som gör att användare kan importera poster från de gamla runtime-filerna. De gamla filerna måste först konverteras till det nya filformatet.

Obs!  När du skapar den uppgraderade runtime-lösningen använder du ett annat filtillägg än det du använde på den gamla.

Så här förbereder du den uppgraderade lösningen för att importera data:

1. Skapa en mapp med namnet "Gamla lösningsfiler" i den mapp som innehåller databasfilerna i den nya runtime-lösningen.

2. Placera kopior av databasfilerna till den gamla lösningen i mappen Gamla lösningsfiler.

3. I varje uppgraderad fil skapar du ett script för att konvertera den gamla lösningsfilen och importera poster från den till den nya filen.

Scriptet ska innehålla följande funktioner:

Konvertera fil [<filnamnet på den gamla versionen av lösningsfilen>]

Importera poster [<gammalt filnamn med den nya lösningens tillägg>]

Stäng fil [<gammalt filnamn med den nya lösningens tillägg>]

4. Lägg till en knapp för att aktivera scriptet.

5. Upprepa steg 3 och 4 för varje uppgraderad fil.

6. Använd Developer-verktygen för att skapa den nya runtime-lösningen med uppgraderade filerna.

7. Testa knapparna i runtime-programmet.

Använd exempeldata för att kontrollera att posterna importeras riktigt och att data importeras till de korrekta fälten.

8. Distribuera de nya lösningarna som innehåller knapparna.

9. Tillhandahåll instruktioner som talar om för användarna hur de importerar data till den nya lösningen.

Användare kan kopiera sina gamla filer till mappen Gamla lösningsfiler och använda knapparna i de nya filerna för att konvertera och importera poster från dem till den nya lösningens filer.

Relaterade avsnitt 

Om att skapa runtime-lösningar

Förbereda filer för en runtime-lösning

Binda filer till en runtime-lösning

Namnge runtime-lösningar

Distribuera runtime-lösningar

Starta runtime-lösningar

Återskapa runtime-filer