Skapa och hantera layouter och rapporter > Kontrollera utskriften av en layout > Ange sidmarginaler
 

Ange sidmarginaler

Du kan ange olika marginaler för varje layout. Om du inte anger marginaler kommer FileMaker Pro Advanced att använda skrivarens standardmarginaler, vilket kan variera mellan olika skrivare och drivrutiner. Du bör ange sidmarginaler om du skriver ut en layout där exakta avstånd är viktigt, till exempel för etiketter eller förtryckta formulär.

Så här anger du sidmarginaler:

1. Välj Arkiv > Utskriftsformat (Windows), eller Arkiv > Utskriftsformat (macOS), kontrollera skrivar- och pappersinställningarna och klicka sedan på OK.

I granskningsläget kan du också klicka på Utskriftsformat (Windows) eller Skrivarinställningar (macOS) i statusverktygsfältet.

Mer information finns i dokumentationen till datorn och skrivaren.

2. Klicka på Tillval för layout Ovalverktyget i layoutlisten i Layoutläge.

3. Klicka på fliken Utskrift.

4. Markera Använd fasta marginaler och ange värden för marginalerna.

Om du vill att vänster- och högermarginalerna ska alternera (innermarginalen till vänster på den första sidan, till höger på den andra sidan osv.) väljer du Uppslag.

5. Klicka på OK.

6. Om du vill kontrollera marginalerna växlar du till granskningsläge.

Marginalen är en tunn, prickad linje.

Mer information finns i Granska data i en layout.

Kommentarer 

Om du vill ändra måttenhet för marginalerna kan du i layoutläget högerklicka på linjalen och välja en måttenhet på snabbmenyn. Mer information finns i Använda linjaler och stödraster.

Du kan visa eller dölja sidmarginaler i Layoutläget precis som de kommer att se ut. Välj bara Visa > Sidmarginaler. Sidmarginaler visas inte i Layoutläge om layouten innehåller navigationsdelar.

Om du väljer Ställ upp i <n> kolumner och sedan anger marginaler för sidan kommer kolumnerna att ändra storlek så att de passar inom de nya marginalerna. Mer information finns i Förbereda utskrift av poster i kolumner.