Använda avancerade verktyg > Om att skapa runtime-lösningar > Starta runtime-lösningar
 

Starta runtime-lösningar

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

När en användare har kört installationsprogrammet till ditt runtime-program är filerna installerade på användarens hårddisk. Lösningens filnamnstillägg på tre tecken är registrerat med operativsystemet (Windows) eller i systeminställningarna (macOS). Registreringen gör det möjligt för operativsystemet att lokalisera och starta runtime-lösningen om användaren dubbelklickar på lösningens primära fil eller tilläggsfilerna. Om användaren dubbelklickar på en primär fil eller en tilläggsfil innan runtime-programmet har registrerat tillägget kommer inte runtime-programmet att hittas.

Viktigt  Användarna ska starta din lösning genom att dubbelklicka på runtime-programikonen, inte på ikonen för lösningsfilen. Att dubbelklicka på ikonen för lösnings- eller tilläggsfilen kan resultera i fel, beroende på om det finns andra kopior av runtime-programmet på deras hårddisk. Om användarna har mer än en lösning på sina datorer associerade till samma tre tecken långa tillägg och de dubbelklickar på ikonen för lösningsfilen kommer den först installerade lösningen försöka öppna filen, vilket kanske inte är rätt program för den specifika lösningsfilen.

 

Ikon

Beskrivning

Knappen Run

Runtime-program. Instruera användare att dubbelklicka på denna ikon för att starta runtime-applikationen.

Knappen Paus

Lösningsfil

Varje gång runtime-programmet öppnas letar det efter den primära fil som programmet skapats med. Om den primära filen inte kan hittas ombeds användaren att lokalisera den primära filen.

Varna användarna för att byta namn på de primära filerna eller på tilläggsfilerna. Om de gör det kommer kanske inte relationer och externa scripts att fungera korrekt.

Kommentarer 

När du ändrar i din lösning kontrollerar du att användare kan importera sina data till din uppdaterade lösning. Inkludera ett script kopplat till en knapp för att göra det enkelt för användarna att importera data till de nya lösningsfilerna.

Relaterade avsnitt 

Om att skapa runtime-lösningar

Förbereda filer för en runtime-lösning

Binda filer till en runtime-lösning

Namnge runtime-lösningar

Distribuera runtime-lösningar

Importera data till uppgraderade runtime-lösningar

Återskapa runtime-filer