Använda avancerade verktyg > Om att skapa runtime-lösningar > Distribuera runtime-lösningar
 

Distribuera runtime-lösningar

Obs!  Funktionen är tillgänglig när den allmänna inställningen Använd avancerade verktyg väljs. Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

De sista stegen när du utvecklar runtime-lösningar är att samla ihop alla nödvändiga filer, välja hur lösningarna ska fördelas, t.ex. på ett medium eller över ett nätverk, och att förse användarna med dokumentation för att installera lösningen. Dessutom bör dokumentationen innehålla instruktioner för hur runtime-programmet startas och vad som behöver göras om en fil är skadad.

Tänk på följande innan du distribuerar lösningen:

Organisera dina lösningskomponenter.

Viktigt  Byt inte namn på de filer och mappar som Developer-verktyget skapar.

Välj en distributionsmetod.

Välj att antingen använda ett anpassat installationsprogram eller ett komprimeringsprogram.

För programvarudistribuering, till exempel internet- eller nätverksnedladdningar, ska du kontrollera att du har ett masterlösenord för att aktivera eller ändra nätverksåtkomst till filerna.

För programvarudistribuering ska du tänka på att minska storleken på dina lösningsfiler. Genom att radera ordlistor och språkresursfiler för språk som inte stöds av databasen minskar storleken på programmet. Se nedan.

Windows: Den korrekta metoden för att distribuera runtime-lösningar (inklusive den körbara filen) är att använda installationsprogram. Programvaran måste installera komponenter på rätt plats i Windows-filsystemet och ha en funktion för avinstallation. På Microsofts webbplats finns information om var filer ska installeras och begränsningar för filplatser.

Inkludera samma minimikrav för utrustning och programvara som ställs av FileMaker Pro Advanced-programmet.

Windows: Runtime-lösningar för Windows kräver att Microsoft .NET framework är installerat. Vissa versioner av Windows kanske inte inkluderar den version av .NET som krävs. Därför bör installationsprogrammet för din runtime-lösning installera den version av .NET som krävs, om den inte redan är installerad.

Se tekniska specifikationer för FileMaker Pro Advanced.

Så här minskar du storleken på lösningen i Windows:

1. Öppna mappen med tillägg som är kopierad till runtime-lösningens mapp.

2. Ta bort språkresursmappar för filer som inte stöds av lösningen.

Viktigt  Ta inte bort språkresursmappen för engelska.

3. Öppna ordlistemappen.

4. Ta bort ordlistor för språk som inte stöds av lösningen.

Så här minskar du storleken på lösningen i macOS:

1. Öppna mappen med tillägg som är kopierad till runtime-lösningens mapp.

2. Öppna ordlistemappen.

3. Ta bort ordlistor för språk som inte stöds av lösningen.

4. Kontrollklicka på runtime-programpaketet och välj Visa paketinnehåll.

5. Leta reda på resursmappen i mappen Innehåll.

6. Ta bort språkresursmappar (*.lproj) för språk som inte stöds av lösningen.

Relaterade avsnitt 

Om att skapa runtime-lösningar

Förbereda filer för en runtime-lösning

Binda filer till en runtime-lösning

Namnge runtime-lösningar

Importera data till uppgraderade runtime-lösningar

Starta runtime-lösningar

Återskapa runtime-filer