Skydda databaser > Öppna filer som är skyddade av lösenord
 

Öppna filer som är skyddade av lösenord

När du försöker öppna en skyddad fil måste du ange ett eller flera lösenord och ange andra uppgifter, t.ex. ett kontonamn för att öppna filen.

När du öppnar en fil som finns hos en värd, kan du se en låsikon som anger säkerhetsnivån på anslutningen till värden. Mer information finns i Om säkerhetslåsikonerna.

Om du tillfrågas om ett lösenord men du inte tror att filen har något, loggar du in med kontonamnet admin och lämnar lösenordet tomt:

Kontonamn: admin
Lösenord: <lämna tomt>

Information om hur du ställer in ett standardkonto och lösenord för filen finns i Ange filtillval.

Lösenord skiljer mellan versaler och gemener. Kontonamn skiljer inte mellan versaler och gemener.

Om du inte vet ditt kontonamn och lösenord eller inte vet krypteringslösenordet (om du ser dialogrutan Öppna krypteringsdatabas), frågar du din databasadministratör.

Om du har ett konto som lagras av en OAuth-identitetsleverantör, väljer du OAuth-identitetsleverantören. När leverantörens webbsida öppnas anger du dina identifieringsuppgifter.

Om ett kontonamn och ett lösenord ange automatiskt när du öppnar en fil men du vill ange annan kontoinformation håller du ned Skift-tangenten (Windows) eller Alt-tangenten (macOS) medan du öppnar filen. Dialogrutan Öppna filnamnvisas, där du kan ange ett annat kontonamn och lösenord.

Om du inte har något konto väljer du Gästkonto om det är tillgängligt.

Relaterade avsnitt 

Öppna och hantera filer