Skapa och hantera layouter och rapporter > Skapa en layout > Växla mellan layouter
 

Växla mellan layouter

När du har skapat mer än en layout kan du lätt växla mellan layouterna.

Så här växlar du mellan layouter i alla lägen:

Välj Visa > Gå till layout.

Välj från snabbmenyn Layout.

Verktyget Nedrullningsbar kalender

Så här växlar du mellan layouter i layoutläge:

Välj från snabbmenyn Layout.

Välj Layouter > Gå till layout.

Använd navigeringskontrollerna i statusverktygsfältet.

macOS: Du kan anpassa statusverktygsfältet och lägga till eller ta bort navigeringskontrollerna. Mer information finns i Använda statusverktygsfältet.

Huvud/detalj-layout för produkter som illustrerar exemplet ovan