Referens > Ange inställningar > Ange allmänna inställningar
 

Ange allmänna inställningar

De allmänna programinställningarna har betydelse när du arbetar med alla typer av FileMaker Pro Advanced-dokument.

1. Windows: Välj Redigera-menyn > Inställningar.

macOS: Välj FileMaker Pro Advanced > Inställningar.

2. Klicka på fliken Diverse.

 

För att

Gör så här

Aktivera funktionen dra-och-släpp så att du kan dra och släppa text i fält, mellan fält, mellan layouter och mellan program som har stöd för dra-och-släpp.

Markera Tillåt dra-och-släpp för text.

Visa namnen på upp till 30 av de senaste öppnade filerna i Arkiv > Senaste eller i fönstret Senaste.

Markera Visa senaste filer och ange sedan ett tal mellan 1 och 30.

Windows: Gör texten mer lättläst genom att öka storleken på alla layoutobjekt på arbetsytan.

Markera Förstora fönstrets innehåll för bättre läsbarhet.

Obs!  I Windows används inte längre typsnittsutjämning på skärmtext i skalan 75 procent eller högre när det här alternativet är valt.

Visa dialogrutan Hantera databas när du skapar en ny fil.

Markera Skapa filer i dialogrutan Hantera databas.

Om du avmarkerar det här alternativet visas Layoutläge. Mer information finns i Definiera och ändra fält i fliken Fält.

Återställ alla dialogrutors storlek och placering till standardinställningarna

Klicka på Återställ vid Återställ dialogrutornas storlek och placering.

Ange det namn som identifierar användaren

(Det här värdet används till exempel när du väljer Sätt in > Aktuellt användarnamn.)

Windows: Ange ett namn i Användarnamn.

macOS: Markera System under Användarnamn eller markera Annat under Användarnamn och skriv ett namn i textrutan. (Systemnamnet är namnet som anges i systeminställningarna. Se hjälpen för macOS.)

Ange vilket språk som ska användas i menyer, dialogrutor och meddelanden i FileMaker Pro Advanced

Windows: Välj språk i Språk för användargränssnitt.

macOS: Använd systeminställningarna. Se hjälpen för macOS. (Du måste logga ut från macOS och logga in igen innan du kan se det nya språket.)

Kommentarer

Det nya språket träder inte i kraft förrän du har startat om FileMaker Pro Advanced. Om vissa språkkomponenter inte har installerats kan du bli uppmanad att installera dem. Se Installationsguiden för FileMaker Pro Advanced.

Den här inställningen påverkar inte de systeminställningar som används för visning och sortering av datum, tider och tal i en viss fil. Mer information om systeminställningar finns i Öppna filer med annorlunda systeminställningar.

Windows: Ange inställningen för typsnittsutjämning.

Välj ett tillval vid Typsnittsutjämning.

Kommentarer

Om typsnittet ser ojämnt ut på din skärm kan du prova de olika stilarna för typsnittsutjämning och se vilken som ger bäst resultat.

I Windows används inte längre typsnittsutjämning på skärmtext i skalan 100 procent eller högre.

I macOS kan du ange tillval för typsnittsutjämning i systeminställningarna. Se hjälpen för macOS.

Använda utvecklings- och driftsättningsfunktioner i FileMaker Pro Advanced, som Scriptdebuggern, anpassade menyer och databaskryptering

Välj Använd avancerade verktyg.

Mer information finns i Använda avancerade verktyg.

Obs!  Du måste starta om FileMaker Pro Advanced när du valt det här alternativet för att kunna använda de avancerade verktygen. Du måste även starta om FileMaker Pro Advanced om du avmarkerar inställningen för att sluta använda verktygen.

Relaterade avsnitt 

Skapa en anpassad app

Kortkommandon (Windows)

Kortkommandon (macOS)

Utforma fält och text för vertikalt skrivformat