Introduktion till FileMaker Pro Advanced > Öppna och hantera filer > Spara och kopiera filer
 

Spara och kopiera filer

I FileMaker Pro Advanced sparas och utförs ändringar som du gör i databasfilen automatiskt medan du arbetar. Det finns alltså inget Spara-kommando. Däremot kan du:

spara en kopia av filen som en säkerhetskopia

spara en tom kopia av filen utan några data

Vissa åtgärder göra att en fil inte sparas. Mer information finns i "Detta sparas inte i FileMaker Pro Advanced" nedan.

Så här gör du en kopia eller en tom kopia av filen:

1. Välj Arkiv-menyn > Spara en kopia.

2. Gå till den plats på disken där du vill spara kopian.

3. Skriv ett filnamn i rutan Filnamn (Windows) eller Spara som (macOS).

4. För Spara en (Windows) eller Typ (macOS):

 

Välj

För att

kopia av filen

Duplicera den aktuella filen.

komprimerad kopia

Optimera filen (ta bort tomt utrymme). Mer information finns i Spara en komprimerad kopia.

tom kopia

Spara en databasfils tabeller, layouter, scripts, utskriftsformat och fältdefinitioner utan några data.

fristående kopia (enstaka fil)

Skapa en kopia av den aktuella filen med alla containerdata som lagras som en filreferens eller externt (både genom öppen och säker lagring) inbäddat i filens containerfält.

Obs!  Om du vill ha en kopia av en fil med externt lagrad containerdata väljer du fristående kopia. Alternativen för kopia av aktuell fil och komprimerad kopia kopierar inte externt lagrad data. Om du väljer något av de alternativen måste du bädda in data i containerfälten först. Mer information finns i Konfigurera containerfält för extern datalagring.

5. Klicka på Spara.

Detta sparas inte i FileMaker Pro Advanced

Statusändringar för filen sparas inte om de bara är ändringar du gör när filen är öppen. Det här är några ändringar som inte sparas:

Visar en annan post eller layout

Sorterar poster eller ändrar sorteringsordning

Använder sökningskommandon (Sök, Visa alla och Uteslut) eller ändrar en sökpost

Visar eller döljer statusverktygsfältet

Om du exempelvis öppnar en fil, sorterar posterna och därefter stänger filen, sparas inte sorteringsordningen. Om du däremot öppnar en fil, lägger till en ny post, sorterar posterna och därefter stänger filen, sparas sorteringsordningen och den nya posten i filen.

Kommentarer 

FileMaker Pro Advanced sparar kontinuerligt ändringar till datorns RAM-minne eller cache. Du kan ange ett intervall för hur ofta arbetet ska sparas på hårddisken. Mer information finns i Ange minnesinställningar.

Du kan också ange när ändringar ska sparas genom att skapa (och därefter köra) ett script som innehåller scriptsteget Skriv till disk. Detta scriptkommando flyttar allt som lagrats i RAM-minnet till hårddisken.

Som standard sparas inte designändringar av layouten automatiskt. Spara därför arbetet med jämna mellanrum när du utformar en layout i layoutläget. Du kan även ange att layoutändringar ska sparas automatiskt. Mer information finns i Spara och återställa layoutändringar.

Om du vill ha mer kontroll över hur ofta dataposter sparas kan du avmarkera alternativet Spara poständringar automatiskt för varje layout. Mer information finns i Ange om poster ska sparas automatiskt i en layout.

Menykommandot Spara en kopia, fungerar inte för FileMaker Pro Advanced-databasfiler som FileMaker Server är värd för.

Om ett meddelande visas där det står att containerdata inte kunde överföras när du skapade en fristående kopia, kan du öppna filen Transfer.log som finns i användarens Dokumentmapp om du vill veta mer.

Relaterade avsnitt 

Öppna och hantera filer

Spara, importera och exportera data